THE VERY BEGINNING

🇵🇱 Gdy w odpowiednim czasie spotykają się odpowiedni ludzie, może powstać z tego coś dobrego. Tak właśnie powstała Fundacja Pilates CROWD.

 

Trzy kreatywne Kobiety połączył pilates.

Agata Kowalska – radczyni prawna szukająca mądrego ruchu, który da jej rozwój i ciągłe wyzwania.

Anna Pietruszka – couch i artystka, szukająca równowagi i balansu, nie tylko w ciele ale i w życiu.

Angelika Mirek, trenerka i szkoleniowiec pilates, dla której metoda pilates jest czymś więcej niż treningiem. Jest lekiem, ucieczką, ratunkiem, wyzwaniem, sposobem na życie i na biegnący czas, metodą na dobre samopoczucie psychofizyczne i zdecydowanie najlepszą inwestycją w swoje ciało i zdrowie.

 

🇺🇦 Іноді, коли об’єднуються правильні люди, з цього виходить досить хороша справа.

Так було створено Pilates Crowd Foundation.

 

Три креативні жінки долучилися до пілатесу.
Агата Ковальська – юрисконсульт,
Анна Петрушка – тренер і художник,
Анжеліка Мірек – тренер та інструктор методу Пілатес.

 

 

🇬🇧When the right people come together at the right time, something good can come out of it. That is how the Pilates Crowd Foundation came about.


Three creative women were brought together by Pilates.
Agata Kowalska – a legal adviser,
Anna Pietruszka – a couch and an artist,
Angelika Mirek, a trainer and a coach of the Pilates method.

 

WHY & HOW

🇵🇱Jesteśmy młodą fundacją, założoną w 2022 roku. Głównym celem fundacji jest szerzenie i propagowanie metody pilates, i jej dobroczynnego wpływu na zdrowie, zarówno wśród dorosłych, dzieci, amatorów jak i zawodowców.

 

🇺🇦 Ми молодий фонд, заснований у 2022 році. Основна мета фонду – поширення та популяризація методу пілатесу та його благотворного впливу на здоров’я, як серед дорослих, дітей, любителів так і професіоналів.

 

🇬🇧 We are a young foundation, founded in 2022. The main aim of the foundation is to spread and promote the Pilates method, and its beneficial effects on health, among adults, children, amateurs and professionals.

WSPIERAJ PODOPIECZNYCH FUNDACJI
TRENUJ PILATES W MOVE

🇵🇱 Fundacja postanowiła pomóc trenerom pilates z Ukrainy.

W tej chwili naszymi podopiecznymi są Rina i Marina, trenerki pilates, które chcą pracować w zawodzie.

To trudne czasy dla walczących na froncie, ale i dla tych, którzy uciekli, aby chronić swoje rodziny. Nikt z nas nie chciałby się znaleźć w obcym kraju, nie znając języka i nie mając zapewnionej przyszłości. Dlatego podjęcie pracy przez dziewczyny jest dla nich tak ważne, bo chcą normalnie żyć w naszym kraju.

Aby im to umożliwić Fundacja rozpoczęła współpracę ze Studiem Move, w którym dziewczyny będą mogły prowadzić z Wami treningi.

 

🇺🇦 Фонд вирішив допомогти тренерам з пілатесу з України.

На даний момент наші вихованці – Рина та Марина, тренери з пілатесу, які хочуть працювати за фахом.
Для того, щоб вони могли це зробити, Фонд розпочав співпрацю зі Studio Move, де дівчата зможуть тренуватися з вами.

 

🇬🇧 The Foundation decided to help pilates trainers from Ukraine.
At the moment, our charges are Rina and Marina, pilates trainers who want to work in their profession.
To make it possible for them, the Foundation started cooperation with Studio Move, where the girls will be able to conduct trainings with you.

Możesz pomóc dziewczynom i zrobić coś dla swojego ciała.

🇵🇱 Jeśli chcesz poćwiczyć z Riną lub Mariną, dokonaj wpłaty (darowizny) na cele statusowe fundacji.
120 zł – trening indywidualny
160 zł – trening w duecie
120 zł – trening grupowy (4 wejścia w miesiącu)

Następnie umów się na trening telefonicznie.

785 195 282 Move Studio

 

Dane do przelewu:
Fundacja Pilates Crowd
69 1140 2004 0000 3302 8239 1679

TYTUŁ: Wpłata na cele statusowe – imię trenerki

 

 

Ви можете допомогти дівчатам і зробити все для здоров’я вашего тіла.

🇺🇦 Якщо ви хочете займатися з Ріною чи Мариною, будь ласка, зробіть пожертву на цілі статусу фонду.
120 злотих – індивідуальне навчання
160 злотих – тренування в дуетах
120 злотих – групове навчання (4 записи на місяць)

Далі запишіться на тренінг по телефону.

Viber, WhatsApp, Telegram
+380677443996 Маrina
+380991058895 Rina

 

Реквізити банківського переказу:

Pilates Crowd Foundation
69 1140 2004 0000 3302 8239 1679
НАЗВА: Оплата на статутні цілі – ім’я тренера.

 

You can help the girls and do something for your body.

🇬🇧 If you want to train with Rina or Marina, make a payment (donation) for the foundation’s status goals.
120 PLN – individual training
160 PLN – duet training
120 PLN – group training (4 entries a month)

Then make an appointment for the training by phone.

785 195 282 Move Studio

 

Transfer details:
Pilates Crowd Foundation
69 1140 2004 0000 3302 8239 1679
TITLE: Payment for status purposes – trainer’s name

GRAFIK/ГРАФІК/SCHEDULE

POZNAJ NASZE PODOPIECZNE – TRENERKI

Marina Mishchenko

Mistrzyni Sportu w Gimnastyce Artystycznej.

 

Mieszkała i pracowała w Kijowie, gdzie zdobyła wyższe wykształcenie na Narodowym Uniwersytecie Krzemieńczug. Specjalistka w obszarach: pilates, trening siłowy, stretching, TRX, MFF. Wielokrotna uczestniczka konwencji i seminariów fitness.
Od 10 lat pracuje jako instruktor, swoją wiedzą dzieląc się na sali treningowej. Jej pasja przekłada się na efekty podopiecznych, którzy odzyskują balans w ciele. Swoim zaangażowaniem sprawia, że trening nabiera innego znaczenia. Marina prowadzi treningi w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

 

💙💛 Марина Міщенко

Майстер спорту з художньої гімнастики.

 

Жила і працювала в Києві. Здобула вищу освіту в Кременчуцькому національному університеті. Фахівець у сферах: пілатесу, силових тренувань, розтяжки, TRX, міофасціального релізу. Багаторазовий учасник фітнес-конвенцій та семінарів.
Вже 10 років працює інструктором, ділиться своїми знаннями у тренувальному залі. Її пристрасть виражається в впливі тих, під її опікою, які відновлюють баланс у своєму тілі. Завдяки її відданості, ваше тренування набуває іншого значення. Марина проводить тренінги українською, російською та англійською мовами.

Rina Naftalieva

Instruktor pilatesu i jogi.

 

Przeprowadziła się z synem do Krakowa z powodu wojny w jej kraju. Mieszkała i pracowała w Charkowie. Ukończyła studia wyższe na NUPHVISU (Narodowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy) w 2012 roku.

Uczestniczyła w wielu konwencjach, seminariach, warsztatach, kursach mistrzowskich i internetowych prowadzonych przez czołowych nauczycieli pilatesu.

Od ponad 13 lat pracuję jako instruktor. W tym czasie wypracowała swój własny styl nauczania. Kocha swoją pracę i kontakt z ludźmi, jest otwarta i szybko nawiązuje relacje. Lubi pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów z bólem ciała! Rina prowadzi treningi w języku ukraińskim i rosyjskim.

 

💙💛Рина Нафталієва

Інструктор з пілатесу та йоги.

 

З сином переїхала до Кракова через війну в її країні. Жила і працювала в Харкові. Закінчила НУФВІСУ (Національний університет фізичного виховання і спорту України) у 2012 році. Вона брала участь у багатьох конгресах, семінарах, майстер-класах, майстер-класах та онлайн-курсах провідних викладачів пілатесу.
Працює інструктором більше 13 років. За цей час вона виробила свій власний стиль викладання. Вона любить свою роботу і спілкування з людьми, відкрита і швидко налагоджує відносини. Їй подобається допомагати людям із проблемами болю в тілі! Рина проводить тренінги українською та російською мовами.