THE VERY BEGINNING

🇵🇱 Gdy w odpowiednim czasie spotykają się odpowiedni ludzie, może powstać z tego coś dobrego. Tak właśnie powstała Fundacja Pilates CROWD.

 

Trzy kreatywne Kobiety połączył pilates.

Agata Kowalska – radczyni prawna szukająca mądrego ruchu, który da jej rozwój i ciągłe wyzwania.

Anna Pietruszka – couch i artystka, szukająca równowagi i balansu, nie tylko w ciele ale i w życiu.

Angelika Mirek, trenerka i szkoleniowiec pilates, dla której metoda pilates jest czymś więcej niż treningiem. Jest lekiem, ucieczką, ratunkiem, wyzwaniem, sposobem na życie i na biegnący czas, metodą na dobre samopoczucie psychofizyczne i zdecydowanie najlepszą inwestycją w swoje ciało i zdrowie.

 

🇺🇦 Іноді, коли об’єднуються правильні люди, з цього виходить досить хороша справа.

Так було створено Pilates Crowd Foundation.

 

Три креативні жінки долучилися до пілатесу.
Агата Ковальська – юрисконсульт,
Анна Петрушка – тренер і художник,
Анжеліка Мірек – тренер та інструктор методу Пілатес.

 

 

🇬🇧When the right people come together at the right time, something good can come out of it. That is how the Pilates Crowd Foundation came about.


Three creative women were brought together by Pilates.
Agata Kowalska – a legal adviser,
Anna Pietruszka – a couch and an artist,
Angelika Mirek, a trainer and a coach of the Pilates method.

 

WHY & HOW

🇵🇱Jesteśmy młodą fundacją, założoną w 2022 roku. Głównym celem fundacji jest szerzenie i propagowanie metody pilates, i jej dobroczynnego wpływu na zdrowie, zarówno wśród dorosłych, dzieci, amatorów jak i zawodowców.

 

🇺🇦 Ми молодий фонд, заснований у 2022 році. Основна мета фонду – поширення та популяризація методу пілатесу та його благотворного впливу на здоров’я, як серед дорослих, дітей, любителів так і професіоналів.

 

🇬🇧 We are a young foundation, founded in 2022. The main aim of the foundation is to spread and promote the Pilates method, and its beneficial effects on health, among adults, children, amateurs and professionals.

PODOPIECZNI FUNDACJI

🇵🇱 Pierwszymi podopiecznymi fundacji Pilates Crowd były dwie trenerki z Ukrainy. Rina i Marina od kwietnia 2022, dzięki współpracy z Move Studio mogły prowadzić zajęcia grupowe i treningi indywidualne dla swoich rodaków. 

Po kilku miesiącach dziewczynom udało się podjąć pracę w zawodzie w nowo otwartym studio w Krakowie.

 

🇺🇦 Першими клієнтами фонду Pilates Crowd стали дві тренерки з України. З квітня 2022 року Рина та Марина змогли проводити групові заняття та індивідуальні тренування для своїх співвітчизників завдяки співпраці з Move Studio.

Через кілька місяців дівчата змогли почати працювати за фахом у щойно відкритій студії в Кракові.

 

🇬🇧 The first charges of the Pilates Crowd foundation were two trainers from Ukraine. Rina and Marina from April 2022, thanks to the cooperation with Move Studio, were able to conduct group classes and individual training for their compatriots.

After a few months, the girls were able to start working in their profession at a newly opened studio in Krakow.

WPŁAĆ DAROWIZNĘ / DONATION

Fundacja Pilates Crowd
KRS: 0000724498
NIP: 677-24-33-133
REGON: 369773727

 

Dane do wpłat darowizn:

Numer konta bankowego: 69 1140 2004 0000 3302 8239 1679

ul. Bagrowa 26/12
30-733 Kraków